A CONSELLERÍA CONVOCA 20 BOLSAS DE ARQUIVOS

Data de publicación: 08-06-2012

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 20 bolsas de formación en arquivos de seis meses de duración. Os seleccionados estarán destinados en arquivos municipais e no Arquivo de Galicia, e as actividades de formación estarán relacionadas cos procesos técnicos que integran o tratamento dos fondos documentais.  Os bolseiros estarán tutelados polos servizos técnicos de arquivos. A convocatoria está en fase de recepción e avaliación de solicitudes