O Arquivo de Galicia publica no seu sitio web os primeiros estudos de series documentais da Xunta de Galicia revisados

Data de publicación: 19-06-2013
Os estudos publicados son os seguintes:
 •  1. Correspondencia: axudas de carácter humanitario.
 •  25. Expedientes de recursos contencioso-administrativos.
 •  26. Interpelacións parlamentarias.
 •  38. Notas e comunicados de prensa.
 •  119. Expedientes preparatorios da reunión do Consello da Xunta (Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza).
 •  120. Expedientes preparatorios das reunións das Comisións de Secretarios Xerais Técnicos (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria).
 •  615. Expedientes de axudas a particulares e entidades sen fins de lucro para estudos sobre medios de comunicación en Galicia.
 •   616. Expedientes de axudas a empresas xornalísticas e de radiodifusión para a normalización da lingua galega.
 •  617. Expedientes de axudas económicas dirixidas a empresas que realicen publicacións escritas integramente en galego.
 •  618. Expedientes dos premios Galicia de Comunicación.
 •  619. Expedientes de axudas a empresas privadas para a realización de estudos sobre medios de comunicación en Galicia

Con este plan preténdese conseguir un completo control dos documentos da Xunta de Galicia para permitir a súa xestión arquivística, sexa no medio tradicional en papel sexa no medio electrónico. A primeira fase executouse entre fins do ano 2010 e fins do 2011 mediante unha empresa contratada para o efecto, tralo oportuno concurso, e baixo a dirección dos técnicos do Arquivo de Galicia. Estes estudos son os primeiros froitos da revisión deste traballo, e agora están á disposición de toda a comunidade arquivística.