Prazas de Facultativo de Grao Medio de Arquivos, Bibliotecas e Museos da Xunta de Galicia, escala de Arquivos.

Data de publicación: 15-07-2013