CONVOCATORIA DE AXUDAS A ARQUIVOS GALEGOS

Poderán optar a estas axudas os entes locais, as universidades e as entidades sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia.
A finalidade das axudas serán as actividades que teñan por obxecto
1.            Organización de fondos documentais
2.            Equipamento dos arquivos
3.            Mellora dos locais de arquivo
4.            Restauración de documentos
5.            Dixitalización de documentos.
 
Data de publicación: DOG do 31 de xullo de 2013