Curso de administración electrónica e arquivo electrónico administrativo

Inscricións:

http://egap.xunta.es/cursoadmonElectronica

Prazo: 10 días naturais a partir do seguinte ao da publicación da Resolución no DOG