Axudas en materia de arquivos

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015 pola que se procede á publicación dos beneficiarios e importes das axudas concedidas ao abeiro da orde do 6 de marzo de 2015 destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos para o ano 2015.