A Autoridade Portuaria de Vigo convoca unha praza de técnico/a de xestión documental mediante contrato temporal de interinidade

As bases da convocatoria están a disposición na División de Recursos Humanos da Autoridade Portuaria de Vigo (praza da Estrela, 1, Vigo) e na súa páxina web www.apvigo.com

Todas as comunicacións do Tribunal realizaranse a través do taboleiro de anuncios da Autoridade Portuaria de Vigo e da súa páxina web.