Axudas en materia de arquivos 2016

O DOG nº 206, do 28 de outubro de 2016, recolle a Resolución do 17 de outubro de 2016 pola que se publican os beneficiarios e importes das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 10 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convovatoria para o ano 2016.