Procedementos de arquivos na sede electónica

Habilitación para a presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es) das solicitudes dos seguintes procedementos: - CT113A- Depósito en réxime de comodato de fondos documentais en arquivos xestionados pola Xunta de Galicia - CT114A- Autorización de saída de documentos de arquivos - CT115A- Doazón de fondos documentais en arquivos xestionados pola Xunta de Galicia - CT116A- Autorización de reprodución de fondos de arquivos para publicación e/ou difusión
Acceso á sede electónica