Exposición "Paisaxe e Patrimonio: un percorrido polo territorio a través do Arquivo de Galicia"

Consta de tres seccións principais:

    • PAISAXE NATURAL
    • PAISAXE HUMANIZADA

2.1. Paisaxe rural

2.2. Paisaxe urbana

2.3. Paisaxe industrial

2.4. Infraestruturas

    • PAISAXE PROTEXIDA

3.1. Patrimonio natural

3.2. Patrimonio cultural

 

A exposición contará con algo máis de 90 documentos procedentes todos eles dos fondos que se custodian no Arquivo de Galicia: tanto da Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Dirección Xeral de Estruturas e Desenvolvemento Rural, Dirección Xeral de Recursos Mariños, Dirección Xeral de Obras Públicas...), como doutros (Casa de Banca e Comercio Bengoechea; Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago de Compostela, FOTOGRAFÍA AÉREA Y TERRESTRE, S.L (FOAT, S.L.)