Ampliado o prazo para xustificar as axudas en materia de arquivos

Orde do 15 de setembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 28 de marzo de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017