Bolsas de formación en materia de arquivos

 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Cultura, convoca unha orde de bolsas de formación en materia de arquivos: Orde do 21 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2018 (DOG núm. 26, do 6 de febrero de 2018). 

O número de prazas convocadas será de vinte (20), Terán una duración máxima de seis meses (6) e poderán ser prorrogadas automáticamente ata outros seis meses (6) en función da existencia de crédito suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2018 e 2019.