Aprobación de táboas de avaliación documental

 O Consello de Avaliación Documental de Galicia, na sesión do 15 de marzo de 2017, aprobou dúas táboas de avaliación documental procedentes da Administración Autonómica. Os extracttos das táboas aparecen recollidos no anexo da Orde de aprobación.

As series ditaminadas polo Consello son:

- Expedientes de axudas do Fondo de Acción Social para o persoal ao servizo da Xunta de Galicia

- Expedientes de rexistro dos contratos laborais