Axudas en materia de arquivos 2018

Artigo 12 da Orde do 13 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG núm 14, do 19 de xaneiro de 2018)