Axudas en materia de arquivos 2018

Orde do 5 de xullo de 2018, pola que se modifica a Orde do 13 de decembro de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

DOG núm.136, do 17 de xullo de 2018.