Servizo e medidas preventivas fronte ao COVID-19 no Arquivo de Galicia

Data de publicación: 18-05-2020

Outras medidas adoptadas no protocolo son:


•    Non se prestarán servizos de consulta de materiais especiais (mapas e planos, fotografías, pergamiños...)
•    Todas as actividades que organice o centro serán dixitais.
•    Non haberá material de difusión ao alcance das persoas visitantes.
•    Toda a documentación ou materiais aos que accedan as persoas usuarias de forma presencial deberán quedar en corentena de 10 días como mínimo antes de ser empregados de novo.

Cita previa:

arquivogalicia.cultura@xunta.gal
Tfno. 881 999 661