Coñecer, valorar, protexer. #Diadopatrimonio

Data de fin: 17-11-2020

Os Expedientes Informativos de Monumentos foron elaborados con finalidade puramente informativa e de control sobre monumentos e conxuntos histórico-artísticos e non responden a un procedemento concreto. Así, reúnen diversas clases de documentos sobre estes bens, extraídos en moitos casos dos seus expedientes orixinais. Hai informes, oficios, solicitudes de restauración, planos, orzamentos de restauración, queixas e denuncias, fotografías e outros.

 

Mosteiro de Oseira. 1946