EXPOSICIÓN "PAISAXE E PATRIMONIO"

Data de inicio: 20-12-2016 Data de fin: 20-03-2017

 

A este interese por coñecer e protexer a paisaxe se suma o ingreso no Arquivo de Galicia de parte do arquivo da desaparecida empresa FOTOGRAFÍA AÉREA Y TERRESTRE, S.L (FOAT, S.L.), que tiña a súa sede en Bilbao, composto por 1.134 negativos orixinais en branco e negro e cor (coa súa correspondente copia dixital) con imaxes das catro provincias galegas tomadas entre os anos 1961-1992.

Por outra parte, o Arquivo de Galicia custodia planos, mapas e fotografías procedentes de distintas unidades administrativas da Xunta de Galicia, que reflicten actuacións que teñen impacto neste patrimonio, como as de Patrimonio Cultural, Medio Rural e Mariño e  Obras Públicas principalmente.

 

"Paisaxe e patrimonio: unha visión do territorio a través do Arquivo de Galicia"