Paisaxe e patrimonio: un percorrido polo territorio a través do Arquivo de Galicia

Contido:

INTRODUCIÓN
PRESENTACIÓN
EXPOSICIÓN
ARTIGOS
Inés Santé Riveira— A aplicación da lei de protección da paisaxe de Galicia e a estratexia da paisaxe galega
Augusto Pérez Alberti — As caras do territorio
Rubén C. Lois González — O retorno a un concepto e obxecto de estudo querido: a paisaxe dos xeógrafos
Antonio Maroño Cal — Notas para unha presentación
Celestino García Braña — Territorios e valor patrimonial
Carlos Nárdiz Ortiz — Infraestruturas e paisaxe. Unha visión do territorio construído de Galicia desde a enxeñería
Valerià Paül Carril — A protección das paisaxes naturais galegas
Felipe Criado-Boado — A paisaxe como enxeñería inversa da materia e a memoria
R. Fábregas Valcarce, A. de Lombera, C. Rodríguez Rellán — Ocupación humana e simbólica da paisaxe na prehistoria galaica: algunhas reflexións
Iago Seara Morales — Paisaxe é patrimonio