Servizos

Servizos

O acceso é libre e gratuíto. Unicamente poderá ser restrinxido de acordo co establecido na lexislación vixente ou, nos casos da consulta directa de orixinais, cando supoña riscos para a súa conservación.

As solicitudes de información poderán  facerse directamente na sala de lectura ou por medio de correo electrónico, correo postal, fax, teléfono ou  internet.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn