Actualidade

Coñecer, valorar, protexer. #Diadopatrimonio

Data de publicación: 18-11-2020

Os Expedientes de autorizacións para a concesión de licenzas de obras por parte dos concellos, da Comisaría de Patrimonio Histórico Artístico de Santiago, son produto da preocupación por asegurar a protección e posta en valor dos bens de interese cultural, especialmente os do Camiño de Santiago, por parte da administración da Comunidade Autónoma galega, facendo cumprir as normas de patrimonio e procurando a adecuación das obras para as que se solicita licenza ao entorno no que se desenvolve.Este expdiente corresponde ao edificio do Banco Pastor na rúa Fonte de Santo Antonio.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Coñecer, valorar, protexer. #Diadopatrimonio

Data de fin: 17-11-2020

No Arquivo de Galicia consérvase a práctica totalidade do fondo documental da primeira Comisaría de Zona, chamada así tras a guerra civil xunto coas provincias de Oviedo, León e Zamora e, coa reorganización de 1960, oitava zona xunto con Zamora. Salientables son os chamados Expedientes Informativos de Monumentos, como este de 1946 sobre o mosteiro de Oseira que presentamos hoxe.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Coñecer, valorar, protexer. #Diadopatrimonio

Data de publicación: 16-11-2020

O concepto de patrimonio cultural é relativamente moderno e áchase ligado ao desenvolvemento de certos fenómenos culturais e políticos dos séculos XVIII e XIX como a Ilustración, O Romanticismo e o Liberalismo. No caso español vense a sumar tamén o proceso desamortizador, pois o estado tívose que facer cargo dunha cantidade inxente de edificios eclesiásticos e das riquezas mobles, bibliográficas e documentais que gardaban nun contexto de crise económica motivada polas guerras carlistas.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn