DIA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS 2014.

Data de publicación: 30-05-2014
Dada a amplia demanda de asistencia aos obradoiros de encadernación, o Arquivo do Reino de Galicia decidiu engadir unha nova actividade:
 Xoves 12/06/2014      
 17.30      Obradoiro básico de encadernación : Encadernación copta.
 
Nota aclaratoria:
Cada actividade é independiente en si mesma, non se trata dun curso que esixa asistencia continuada. Aos solicitantes anotaráselles unha soa vez por actividade.
Cando se ofrecen varias actividades no mesmo horario indica que son simultáneas, polo que os solicitantes só poderán anotarse nuha delas.
 
As actividades desenvolveranse na sede do Arquivo do Reino de Galicia (Xarndín de San Carlos s/n. A Coruña). Non é preciso traer ningún material, este subministrarase no propio centro.