FILGUEIRA VALVERDE

ARG. Carlos Martínez Barbeito. Carta de Xosé Filgueira Valverde a Carlos Martínez-Barbeito. 1954, maio, 12. Sign. 27.018/64r
Data de publicación: 15-05-2015 Data de fin: 15-07-2015

Deste conxunto, escollemos dúas cartas da década de 1950, que amosan a relación cordial que sostiveron e algunhas das súas inquietudes intelectuais....

A segunda, de 1954, ten unha especial conexión co Arquivo, pois Andrés Martínez Salazar, avó de Carlos, ao que se alude, foi un dos seus directores a fins do século XIX e comezos do século XX.

Dúas cartas de Xosé Filgueira Valverde a Carlos Martínez-Barbeito.