LETICIA

ARG. Francisco Iglesias Brage. Paisaxe de Leticia. 1933, xullo, 3. Sign. IB-293.
Data de publicación: 03-09-2015 Data de fin: 06-12-2015

Os dous debuxos que figuran entre as imaxes débense á man de Iglesias, quen viu no nomeamento unha oportunidade única para entrar en contacto directo co medio físico e adquirir información de primeira man para unha ambiciosa expedición ao Amazonas que estaba a preparar.

Ademais do mapa do Perú que representa o territorio obxecto da disputa, ofrecemos outro do departamento de Loreto, unha das poboacións de Leticia. Todos forman parte do fondo de Iglesias, adquirido polo Ministerio de Cultura ás súas herdeiras nos anos da década de 1970 e depositado na actualidade no Arquivo do Reino de Galicia.

Algúns debuxos e mapas do fondo de Francisco Iglesias Brage.