A Química dos arquivos. A tinta. Día Internacional da Ciencia para a Paz e o Desenvolvemento 2017

Arquivo do Reino de Galicia. Composición alusiva á exposición virtual
Data de publicación: 09-11-2017 Data de fin: 28-02-2018

 

 

Ofrecemos así un breve repaso acerca da composición, modo de fabricación, tipoloxía e alteracións que poden sofrir as tintas nos documentos por efecto de factores intrínsecos relacionados coa súa elaboración ou por causas ambientais como a luz, a temperatura e a humidade. Todo isto ilustrado con exemplos de diversos documentos do Arquivo.