A Investigación no Arquivo do Reino de Galicia

A investigación no Arquivo do Reino de Galicia
Data de publicación: 11-04-2019 Data de fin: 31-05-2020

O autor analiza a investigación realizada no Arquivo do Reino de Galicia ao longo do século XX, a partir dos resultados máis visibles en que se manifesta que son as publicacións impresas en forma de libro, capítulo de libro ou achega á reunión científica, ou artigo de revista.