El maltrato a las mujeres a través de los documentos

Data de inicio: 08-03-2019 Data de fin: 31-12-2019
Cartel de la exposición:

Amosamos só exemplos de maltrato na parella pola imposibilidade de abranguer aquí toda a amplitude do fenómeno. Escoitemos as voces...