Exposicións

Día Internacional da Muller 2017. Conflitividade laboral feminina na provincia da Coruña. 1938-1945

Día Internacional da Muller 2017. Conflitividade laboral feminina na provincia da Coruña. 1938-1945

O 8 de marzo celébrase en moitos países o Día Internacional da Muller, instaurado
pola ONU en 1975, que reivindica tanto a igualdade para a muller traballadora como o
seu papel na sociedade. E dentro desa igualdade figura tamén a demanda da igualdade
salarial no mercado laboral para homes e mulleres.

 

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Letras galegas: mulleres en galego

Data de inicio: 17-05-2016 Data de fin: 31-12-2016
Documento 2: Colección de documentos en pergamiño. María Yáñez vende a Juan Suárez de Escañoi a herdade que posúe en Escañoi por vinte soldos. 1287, xuño, 21. 1 doc. en perg. , 75 x 126 mm. Galego, Letra de albalaes. Sign. P- 520

 

No ano en que o Día das Letras Galegas se dedica ao poeta Manuel María, o Arquivo do Reino de Galicia, que non custodia ningún poema ou documento do poeta chairego, quere contribuír, con esta pequena exposición virtual á difusión da lingua galega escrita.

Así, pretendemos amosar unha escolma de documentos en galego custodiados no arquivo, na que predominan os de carácter  xurídico (escrituras notariais ou testemuños de autos xudiciais). Pero presenta un matiz: a selección destaca polo carácter eminentemente feminino das persoas que figuran coma outorgantes deses testemuños escritos, autoras ou destinatarias doutros.

 

 

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Guerra, revolución, reacción. Os comezos dun século de cambios (1810-1823)

Data de inicio: 23-07-2008 Data de fin: 26-09-2008

Con esta mostra o Arquivo do Reino de Galicia, que custodia os fondos documentais da maior parte das Xuntas e Deputacións de Galicia que se constituíron na Guerra da Independencia (1808-1814) e no Trienio Liberal (1820-1823) pretendía sumarse ás celebracións do bicentenario da denominada na historiografía “Guerra da Independencia” e ampliar o coñecemento público destes documentos desde o repaso ás fondas transformacións políticas, xurídicas, económicas e sociais que se inician coa Guerra ou que esta propicia.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Instantes do mundo. Cartografía antiga de Galicia

Data de inicio: 06-10-2008 Data de fin: 05-12-2008

A mostra fai un percorrido polas diferentes representacións cartográficas da Comunidade Galega dende o século XVI ata o XX. Exponse parte dos 210 mapas que forman unha das mellores coleccións cartográficas sobre Galicia que existen, a Colección Martínez-Barbeito, que foi adquirida pola Xunta de Galicia hai vinte anos e que está depositada no Arquivo do Reino de Galicia.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn