CARPETA DIDÁCTICA PARA SECUNDARIA

“ACHEGAR os arquivos históricos e utilizar fontes primarias como ferramentas fundamentais na reconstrución e interpretación dos acontecementos do pasado”

Actividade didáctica para ESO e Bacharelato en forma de carpeta, realizada por un grupo de traballo constituído por profesores de ciencias sociais e técnicos do Arquivo do Reino de Galicia.

Con ela preténdese achegar aos alumnos de secundaria ao uso das fontes primarias conservadas nos arquivos históricos e ver o seu valor para a investigación na aula.
A carpeta céntrase no primeiro terzo do século XIX e está constituída por:

  • 15 documentos reproducidos co máximo respecto posible ao orixinal na forma, color e contido.
  • 15 fichas cun número variable de cuestións sobre o documento a que fai referencia cada unha delas, e que inserta unha imaxe relacionada co seu contido.
  • Fichas explicativas dos documentos con transcrición e tradución nos caos que a grafía resulta difícil de entender
  • Introdución histórica para profesores
  • Introdución histórica para alumnos