Familia Aperribay Pita da Veiga : inventario do fondo documental

ISBN 84-453-3415-8 Prezo5€ EditorialDirección Xeral de Patrimonio Cultural Ano de publicación2002

Familia Aperribay Pita da Veiga : inventario do fondo documental