Contacta

SE DESEXA RECIBIR RESPOSTA Á SÚA MENSAXE, INCLÚA UN ENDEREZO DE CORREO ELECTRÓNICO

Os datos persoais solicitados formarán parte dun ficheiro automatizado, debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e cuxa finalidade é xestionar as actividades e servizos solicitados, e informar de outras actividades dos arquivos de Galicia. Como responsable do ficheiro, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria garante o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.