Procedencia

Actualmente custodia uns 18.000 m. de documentación, procedente de todos os ámbitos e sectores da provincia, dos que están identificados, organizados, instalados e descritos uns 15.000, é dicir, un total de 102.714 unidades de instalación, aos que habería que sumar os documentos especiais, instalados en contedores especiais, por razóns de formato.

Bases de datos

Fondos documentais
Fondos bibliográficos