Actualidade

Aviso

Data de publicación: 31-07-2020

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES DO AHPOU

O 3 de agosto de 2020 inícianse as labores de traslado dos fondos do Arquivo Histórico Provincial de Ourense á nova sede de San Francisco.

Mentres dure o traslado queda en suspenso a actividade do Arquivo ao non poder garantirse o acceso e consulta dos documentos en condicións de normalidade, debido á propia dinámica da operación de traslado.

Será comunicado o reinicio da actividade no momento no que se remate o traslado.

Desculpen as molestias.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Aviso

CONDICIÓNS DO SERVIZO AOS USUARIOS DO AHPOu

- Os servizos prestaranse de maneira presencial ou por vía telemática, previa solicitude telefónica (988788228) ou por correo electrónico (arq.prov.ourense@xunta.gal)

- O aforo do Arquivo é limitado polo que para a CONSULTA PRESENCIAL é preciso CITA PREVIA solicitada polas vías arriba indicadas.

- Obrigas dos usuarios

- Portar documento de identidade (DNI ou pasaporte)
- Máscara e luvas propios
- Hixiene de mans (o Arquivo conta con desinfectantes ao efecto)
- Manter a distancia de seguridade
- Consulta dun máximo de 10 unidades

Disculpen as molestias

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn
Obxecto Traslado de fondos documentais e bibliográficos, así como de mobiliario e enseres, do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, da súa sede actual á nova sede Observacións Reanudación do prazo de presentación de ofertas / Reanudación del plazo de presentación de ofertas https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=665147
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn