Aviso

CONDICIÓNS DO SERVIZO AOS USUARIOS DO AHPOu

- Os servizos prestaranse de maneira presencial ou por vía telemática, previa solicitude telefónica (988788228) ou por correo electrónico (arq.prov.ourense@xunta.gal)

- O aforo do Arquivo é limitado polo que para a CONSULTA PRESENCIAL é preciso CITA PREVIA solicitada polas vías arriba indicadas.

- Obrigas dos usuarios

- Portar documento de identidade (DNI ou pasaporte)
- Máscara e luvas propios
- Hixiene de mans (o Arquivo conta con desinfectantes ao efecto)
- Manter a distancia de seguridade
- Consulta dun máximo de 10 unidades

Disculpen as molestias