Aviso

Data de publicación: 31-07-2020

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES DO AHPOU

O 3 de agosto de 2020 inícianse as labores de traslado dos fondos do Arquivo Histórico Provincial de Ourense á nova sede de San Francisco.

Mentres dure o traslado queda en suspenso a actividade do Arquivo ao non poder garantirse o acceso e consulta dos documentos en condicións de normalidade, debido á propia dinámica da operación de traslado.

Será comunicado o reinicio da actividade no momento no que se remate o traslado.

Desculpen as molestias.