RSS do Arquivo Historico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/rss.html RSS das noticias de actualidade do Arquivo Historico Provincial de Ourense gl gl Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0064.html <div class="text_exposed_root text_exposed" id="id_5f80552f565642630803556"> <p><strong>CONDICIÓNS DOS SERVIZOS DO AHPOu </strong></p> <p>Debido ás actuais circunstancias sanitarias e para garantir a saúde das persoas lembramos as condicións de servizo do AHPOu:</p> <p>- Os servizos prestaranse de maneira presencial ou por vía telemática, previa solicitude telefónica (988788228) ou por correo electrónico (arq.prov.ourense@xunta.gal.</p> <div class="text_exposed_show"> <p>- Dadas as limitacións de aforo que establecen as mencionadas medidas para a CONSULTA PRESENCIAL é precisa CITA PREVIA solicitada polas vías arriba indicadas.</p> <p>- Poderanse consultar un máximo de 10 unidades por día</p> <p>- Os usuarios deberán:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Portar documento que acredite a súa identidade<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Traer máscara propia<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Facer hixiene de mans (o Arquivo conta con desinfectantes ao efecto) <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Manter a distancia de seguridade <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Vir provistas do material necesario para a toma de datos (lapis, papel &hellip;)</p> </div> </div> Fri, 09 Oct 2020 12:33:31 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0064.html 2020-10-09T12:33:31Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0063.html <p><font face="Arial, sans-serif"><b>SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES DO AHPOU</b></font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">O 3 de agosto de 2020 inícianse as labores de traslado dos fondos do Arquivo Histórico Provincial de Ourense á nova sede de San Francisco.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Mentres dure o traslado queda en suspenso a actividade do Arquivo ao non poder garantirse o acceso e consulta dos documentos en condicións de normalidade, debido á propia dinámica da operación de traslado.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Será comunicado o reinicio da actividade no momento no que se remate o traslado.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Desculpen as molestias.</font></p> Fri, 31 Jul 2020 11:45:15 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0063.html 2020-07-31T11:45:15Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0062.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> CONDICIÓNS DO SERVIZO AOS USUARIOS DO AHPOu</strong><br /> <br /> - Os servizos prestaranse de maneira presencial ou por vía telemática, previa solicitude telefónica (988788228) ou por correo electrónico (arq.prov.ourense@xunta.gal) <br /> <br /> - O aforo do Arquivo é limitado polo que para a CONSULTA PRESENCIAL é preciso CITA PREVIA solicitada polas vías arriba indicadas. <br /> <br /> - Obrigas dos usuarios <br /> <br /> - Portar documento de identidade (DNI ou pasaporte) <br /> - Máscara e luvas propios <br /> - Hixiene de mans (o Arquivo conta con desinfectantes ao efecto) <br /> - Manter a distancia de seguridade <br /> - Consulta dun máximo de 10 unidades <br /> <br /> Disculpen as molestias </p></span></div> Tue, 21 Jul 2020 11:59:11 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0062.html 2020-07-21T11:59:11Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0060.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p> <br /> En aplicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, de data 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, <strong> queda suspendida a apertura ao público deste centro. </p></span></div> Fri, 13 Mar 2020 11:00:30 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0060.html 2020-03-13T11:00:30Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0057.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Nas tardes dos días <strong> 18 a 21 e 24 de febreiro </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada os días anteriores ou antes das 13:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Mon, 17 Feb 2020 14:19:21 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0057.html 2020-02-17T14:19:21Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0058.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> SUSPENSION DE SERVIZOS </strong><br /> <br /> O Arquivo Histórico Provincial de Ourense <strong> pecha temporalmente os seus servizos públicos presenciais </strong> a partir do <strong>13 de marzo </strong> ata novo aviso. <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Thu, 12 Mar 2020 20:10:51 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0058.html 2020-03-12T20:10:51Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0056.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> CONSULTA SÓ DE MAÑÁN E DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Os días <strong> 24, 27, 28, 30 e 31 de xaneiro </strong> o servizo de <strong>consulta en sala </strong> prestarase <strong> de 8:30 a 14:30 h </strong><br /> <br /> O <strong> día 29 </strong> atenderase tamén entre as 14:30 e as 20:30, con <strong> demanda previa </strong> realizada ata as 13:00 h dese día. <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Wed, 22 Jan 2020 14:14:50 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0056.html 2020-01-22T14:14:50Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0055.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> CONSULTA SÓLO DE MAÑÁN </strong><br /> <br /> Os días <strong> 17 y 20 de xaneiro </strong> o Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestará servizo de <strong>consulta en sala só de mañán. </strong><br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Thu, 16 Jan 2020 16:46:35 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0055.html 2020-01-16T16:46:35Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0054.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Nas tardes dos días <strong> 13 a 17 de xaneiro </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada os días anteriores ou antes das 13:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Mon, 13 Jan 2020 13:05:18 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0054.html 2020-01-13T13:05:18Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0053.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> CONSULTA SÓ DE MAÑÁN </strong><br /> <br /> O Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestará servizo de <strong>consulta en sala só de mañá nos días 23, 26, 27 e 30 de decembro, 2, 3, 7, 8 e 9 de xaneiro. </strong> <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Thu, 19 Dec 2019 15:58:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0053.html 2019-12-19T15:58:36Z <link>http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0049.html</link> <description><div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Nas tardes dos días <strong> 2 a 5 de decembro </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada o día anterior ou antes das 13:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div></description> <pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:30:44 GMT</pubDate> <guid>http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0049.html</guid> <dc:date>2019-11-29T14:30:44Z</dc:date> </item> <item> <title /> <link>http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0048.html</link> <description><div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Na tarde do día <strong> 27 de novembro </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada o día anterior ou antes das 13:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div></description> <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 12:18:10 GMT</pubDate> <guid>http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0048.html</guid> <dc:date>2019-11-27T12:18:10Z</dc:date> </item> <item> <title>Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0047.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DESINSECTACIÓN </strong><br /> <br /> O xoves <strong> 31 de outubro </strong> o Arquivo Histórico Provincial de Ourense permanecerá <strong>pechado </strong> para realizar tarefas de <strong> desinsectación </strong>. <br /> Desculpen las molestias </p></span></div> Mon, 28 Oct 2019 08:27:26 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0047.html 2019-10-28T08:27:26Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0046.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Na tarde do día <strong> 25 de outubro </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada o día anterior ou antes das 12:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Thu, 24 Oct 2019 14:32:29 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0046.html 2019-10-24T14:32:29Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0045.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> DEMANDA PREVIA </strong><br /> <br /> Nas tardes dos días <strong> 26 e 27 de setembro </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada o día anterior ou antes das 12:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Tue, 24 Sep 2019 14:05:00 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0045.html 2019-09-24T14:05:00Z Aviso http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0044.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> AVISO </strong><br /> <br /> Na tarde do día <strong> 16 de agosto </strong> o servizo de consulta en sala do Arquivo Histórico Provincial de Ourense prestarase <strong>previa petición </strong> realizada en días anteriores ou antes das 12:00 h do mesmo día. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Mon, 12 Aug 2019 09:09:34 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0044.html 2019-08-12T09:09:34Z Peche por desinsectación o 16 de maio http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0042.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> PECHE POR DESINSECTACIÓN</strong><br /> <br /> Do <strong> O día 16 de maio </strong>o Arquivo Histórico Provincial de Ourense permanecerá pechado para realizar tarefas de <strong>desinsectación</strong>. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Mon, 13 May 2019 12:11:33 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0042.html 2019-05-13T12:11:33Z Horario do 2 ao 4 de xaneiro http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0041.html <div><span style="color: black; font-size: 11pt"><p><strong> HORARIO DO 2 AO 4 DE XANEIRO</strong><br /> <br /> Do <strong>2 ao 4 de xaneiro </strong> o servicio de consulta en sala do <strong>Arquivo Histórico Provincial de Ourense</strong> prestarase só de <strong>mañá de 8:30 a 14:30 h</strong>. <br /> <br /> Desculpen as molestias </p></span></div> Wed, 26 Dec 2018 10:24:18 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0041.html 2018-12-26T10:24:18Z Aviso: cierre por festivo local http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0040.html <p><strong>AVISO: PECHE POR FESTIVO LOCAL</strong><br /> <br /> O luns 12 de novembro o Arquivo Histórico Provincial de Ourense permanecerá pechado por festivo local do Concello de Ourense (traslado da festividade de San Martiño, patrón da cidade de Ourense). <br /> <br /> ------------ <br /> AVISO: CIERRE POR FESTIVO LOCAL <br /> <br /> El lunes 12 de noviembre el Archivo Histórico Provincial de Ourense permanecerá cerrado por festivo local del Concello de Ourense (traslado de la festividad de San Martín, patrono de la ciudad de Ourense) </p> Wed, 07 Nov 2018 10:04:07 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0040.html 2018-11-07T10:04:07Z Peche por desinsectación http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0039.html Mon, 29 Oct 2018 14:29:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0039.html 2018-10-29T14:29:57Z Inauguración da exposición "O legado de Asís: franciscanos e clarisas en Ourense" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0033.html <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Con esta mostra preténdese divulgar o <strong>patrimonio documental </strong>herdado dos conventos ourensáns da <strong>Orde Franciscana</strong>, un legado pouco coñecido que permite reconstruír o pasado destas comunidades e recuperar a memoria da súa dilatada presencia na cidade de <strong>Ourense</strong>, nas vilas de <strong>Allariz</strong>, <strong>Monterrei </strong>e <strong>Ribadavia</strong> e no lugar de <strong>Trandeiras </strong>(Xinzo de Limia).</span>&nbsp;<span style="line-height: 115%; font-size: 12pt"> </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">A mostra divídese en <strong>sete expositores </strong>con documentos de distintos fondos do AHPOu que reflicten a pegada franciscana na provincia: a fundación dos seus conventos, a súa importancia social e actividades durante os séculos XIII a XIX, a exclaustración e desamortización do XIX, a restauración dalgunhas comunidades a finais dese século e principios do XX e o legado arquitectónico.</span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt">Pódense ver algunhas imaxes e textos sobre a exposición na nosa páxina de Facebook: </span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt"><a href="https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?ref=hl">https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?ref=hl</a></span></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt"><font size="3"><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.371356736386644.1073741864.193547690834217&amp;type=3">https://www.facebook.com/media/set/?set=a.371356736386644.1073741864.193547690834217&amp;type=3</a></font></div> <div style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div> Fri, 12 Jun 2015 07:55:59 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0033.html 2015-06-12T07:55:59Z VISITA do alumnado do Grao de Xeografía e Historia ao Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0025.html <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 10pt">O día 19 de febreiro o <b>Arquivo Histórico Provincial de Ourense</b> (AHPOu) recibiu unha visita guiada dirixida a estudantes de <b>Metodoloxía da Historia</b><i>, </i>unha materia do segundo curso do Grao de Xeografía e Historia que se imparte na Facultade de Historia de Ourense. </span></div> <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 9pt">Estas visitas teñen por finalidade poñer en contacto ao alumnado coas fontes primarias da Historia. O enfoque axustouse ao programa da materia, de xeito que os estudantes captasen a potencialidade informativa dos distintos fondos documentais segundo a aplicación de distintas metodoloxías historiográficas. </span></div> <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 10pt">Como se adoita facer nesta actividade, informouse dos </span><span style="color: black; font-size: 9pt">servizos que oferta o AHPOu, cales son as funcións dun arquivo histórico provincial e fíxose unha introdución xeral ao contido dos seus fondos documentais a través da mostra&nbsp; de </span><b><span style="color: black; font-size: 10pt">documentos representativos das épocas medieval, moderna e contemporánea</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt">.</span></div> Wed, 25 Feb 2015 10:36:52 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0025.html 2015-02-25T10:36:52Z O Arquivo Histórico Provincial de Ourense presentou un novo capítulo de "As viaxes do Capitán Gardador" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0023.html <div><span class="fbPhotoCaptionText">O martes 7 de outubro Arquivo Histórico Provincial de Ourense presentou no auditorio do&nbsp;Centro Cultural Marcos Valcárcel&nbsp;un novo capítulo das <strong>&quot;Viaxes do Capitán Gardador&quot; </strong>titulado <strong>&quot;O Padre Feijoo: o pensamento vivo dun ilustrado ourensán&quot;</strong>.</span></div> <div><span class="fbPhotoCaptionText"><br /> Con motivo do <strong>250 aniversario do pasamento do Padre Benito J. Feijoo</strong>, o capitán gardador achéganos á figura e á obra deste sabio ilustrado a través dos documentos do Arquivo Historico Provincial.<br /> </span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span class="fbPhotoCaptionText">O vídeo está dispoñible no canal de Youtube do Arquivo Histórico Provincial de Ourense: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zLovYtRZqNk">https://www.youtube.com/watch?v=zLovYtRZqNk</a></span></div> <div>&nbsp;</div> <div> <p><span class="fbPhotoCaptionText">As imáxes da presentación poden consultarse no Facebook do AHPOu:</span></p> <div> <div><span style="font-size: 9pt">Páxina:<span id="1412873871893E"> <a href="https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?ref=hl">https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?ref=hl</a></span></span>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><span class="fbPhotoCaptionText">Perfil: <a href="https://www.facebook.com/arquivohistorico.provincialdeourense">https://www.facebook.com/arquivohistorico.provincialdeourense</a></span></div> </div> </div> Thu, 09 Oct 2014 16:58:28 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0023.html 2014-10-09T16:58:28Z Día Internacional dos Arquivos no Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0022.html <div><span style="font-size: 10pt">Cada 9 de xuño celébrase en todo o mundo o Día Internacional dos Arquivos para conmemorar a creación nesa data do Consello Internacional de Arquivos (ICA). O Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu) únese a esta celebración a traveso dun<span style="color: black">ha xornada de portas abertas o día 9 de xuño que consistirá na organización de <b>visitas guiadas ás 12.30 hs. e ás 18.30 hs.</b> na súa sede da rúa Hernán Cortés 2. </span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: black; font-size: 10pt">Nas visitas daranse a coñecer os servizos que oferta o AHPOu, cales son as funcións dun arquivo histórico provincial e farase unha breve introdución ao contido dos seus fondos documentais</span><span style="font-size: 10pt">. Unha parte da visita dedicarase a comentar a mostra documental centrada na figura do Padre Benito Jerónimo Feijoo (Casdemiro, Pereiro de Aguiar, 8 de outubro de 1676 - Oviedo, 26 de setembro de 1764) do que este ano se conmemoran os 250 anos do seu pasamento.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 10pt">Na mostra documental organizada polo AHPOu poderanse contemplar exemplares do <i>Teatro Crítico Universal, </i>a súa obra máis coñecida, e outra bibliografía relacionada coa vida e a obra deste ilustre ensaísta. Tamén se mostrarán unha serie de documentos, debuxos, etc. relacionados con distintas efemérides nas que se enxalzou a súa memoria. Entre estas celebracións destacan os festexos organizados en 1887 con motivo da inauguración da estatua que se lle erixiu en Ourense. Con esta mostra preténdese destacar a importancia da figura do P. Feijoo no panorama intelectual español do século XVIII e a alta estima que lle se lle profesou nesta cidade ao longo do tempo.</span></div> Fri, 06 Jun 2014 10:07:24 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0022.html 2014-06-06T10:07:24Z Alumnado do Colexio San José de Ourense visita o Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0021.html <div style="line-height: 14pt"><span style="font-size: 10pt">O pasado 10 de marzo, 30 alumnos de 2&ordm; da ESO do CPR San José de Ourense desenvolveron no AHPOu unha actividade englobada nun proxecto pedagóxico a través do cal se pretende &quot;i</span><span style="font-size: 10pt">ntegrar o coñecemento do local para chegar ao global&quot;. O proxecto, </span><span style="font-size: 10pt">coordinado polo profesor José Luis Guede, </span><span style="font-size: 10pt">consiste en &quot;dar a coñecer o patrimonio local a través do ensino&quot; convertendo a cidade de Ourense nunha &quot;grande aula aberta&quot;.</span></div> <div style="line-height: 14pt"><span style="font-size: 10pt">Visitar o AHP0u serviu para descubrir ao alumnado o valor do do patrimonio documental como fonte de coñecemento do pasado. A actividade consistiu no comentario de documentos, nun percorrido polas instalacións e nunha entrevista ao director.</span></div> <div style="line-height: 14pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 14pt"><span style="font-size: 10pt">Para saber máis sobre este proxecto educativo podes consultar: </span><span style="font-size: 10pt"><a href="http://civitasauriensis.blogspot.com.es/2014/02/abrindo-portas-2014-iniciando.html"><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none">http://civitasauriensis.blogspot.com.es/2014/02/abrindo-portas-2014-iniciando.html</span></a></span></div> <div style="line-height: 14pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 14pt"><a href="https://www.facebook.com/arquivohistorico.provincialdeourense/media_set?set=a.1431552117086662.1073741830.100006956620216&amp;type=1#!/arquivohistorico.provincialdeourense/media_set">https://www.facebook.com/arquivohistorico.provincialdeourense/media_set?set=a.1431552117086662.1073741830.100006956620216&amp;type=1#!/arquivohistorico.provincialdeourense/media_set?set=a.1431552117086662.1073741830.100006956620216&amp;type=1</a></div> Fri, 14 Mar 2014 19:12:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0021.html 2014-03-14T19:12:02Z Os últimos números de FRONDA, editada polo Arquivo Histórico Provincial de Ourense, xa poden descargarse na súa páxina web http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0020.html <div><span style="color: black; font-size: 10pt">Cos&nbsp;números 47, 48 e 49 de <b><i>Fronda</i></b> continuamos unha </span><span style="color: black; font-size: 10pt">liña temática e abrimos outra nova. </span></div> <div><span style="color: black; font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 12pt; margin: 0cm 3.6pt 0pt 0cm"><span style="color: black; font-size: 10pt">O número 47 contén a cuarta entrega de <b>fondos de institucións penitenciarias, </b>neste caso dedicado á <b>Prisión Central de Celanova</b>. </span><span style="letter-spacing: -0.15pt; color: black; font-size: 10pt">Pensada fundamentalmente para</span><span style="color: black; font-size: 10pt"> <span style="letter-spacing: -0.05pt">recluír presos políticos,</span></span><span style="letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt"> a este centro penitenciario </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; color: black; font-size: 10pt">chegaron reclusos de toda</span><span style="color: black; font-size: 10pt"> <span style="letter-spacing: -0.1pt">España, en particular do Norte da península con predo</span>minio dos asturianos. </span><span style="color: black; font-size: 10pt">Un plano que reflicte como se acondicionou para este fin o edificio do antigo mosteiro de San Salvador de Celanova sérvenos para coñecer o funcionamento deste tipo de centros de reclusión.</span></div> <div><span style="color: black; font-size: 10pt">&nbsp;</span></div> <div><span style="color: black; font-size: 10pt">O número 48 é a primeira entrega dos números dedicados</span><span style="font-size: 10pt"> aos <b>arquivos de empresa</b> e nel </span><span style="font-size: 10pt">ofrecemos unha panorámica xeral dos fondos deste tipo conservados no AHPOu. Estes fondos son</span><span style="letter-spacing: -0.1pt; font-size: 10pt"> testemuño de actividades </span><span style="letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">comerciais, financeiras, industriais</span><span style="font-size: 10pt"> <span style="letter-spacing: -0.05pt">e tipográficas e i</span></span><span style="letter-spacing: -0.05pt; font-size: 10pt">lustran algúns aspectos do desen</span><span style="font-size: 10pt">volvemento económico dunha provincia, caracterizada por unha débil e tardía incorporación á economía capitalista. </span><span style="font-size: 10pt">Trátase dun grupo de fondos de especial valor se se ten en conta a súa escaseza nos arquivos históricos. </span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: black; font-size: 10pt">Por último, no número 49, dúas cartas comerciais procedentes do fondo da Sociedade Mercantil <b><i>Hijos de Simeón García y Cía de Orense</i></b>permítennos apreciar </span><span style="font-size: 10pt">o valor deste arquivo para coñecer o papel que desempeñaron os almacenistas-banqueiros no desenvolvemento económico da Galicia da segunda metade do século XIX e primeira metade do XX.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: black; font-size: 10pt">Para acceder&nbsp;aos números ir a <strong>publicacións</strong></span></div> Fri, 21 Feb 2014 11:31:15 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0020.html 2014-02-21T11:31:15Z O CAPITÁN GARDADOR XA NAVEGA NA REDE http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0019.html <p>Ligazóns:</p> <p><a href="https://www.facebook.com/update_security_info.php?fref=ts#!/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217">https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?fref=ts</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/update_security_info.php?fref=ts#!/arquivohistorico.provincialdeourense">https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/arquivohistorico.provincialdeourense?fref=ts</a></p> <p><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=GTg8ql5uEaU">http://www.youtube.com/watch?v=GTg8ql5uEaU</a></p> <p>Máis información sobre o acto de presentación en:</p> <div class="userContentWrapper aboveUnitContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"> <div class="_wk mbm"><span class="userContent"><a rel="nofollow nofollow" target="_blank" href="http://www.tempodelecerourense.com/novas/consultar/1587/un_mestre_de_historia_chamado_capitan_gardador">http://www.tempodelecerourense.com/novas/consultar/1587/un_mestre_de_historia_chamado_capitan_gardador</a></span></div> </div> Thu, 19 Dec 2013 16:22:06 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0019.html 2013-12-19T16:22:06Z O ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE ESTREA A PRIMEIRA CURTAMETRAXE DA SERIE "AS VIAXES DO CAPITÁN GARDADOR" http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0018.html <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><span style="letter-spacing: -0.15pt; color: black; font-size: 10.5pt"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><span style="letter-spacing: -0.15pt; color: black; font-size: 10.5pt">Trátase da primeira achega dunha serie de vídeos de curta duración pensados para dar a coñecer, dun xeito ameno, ao gran público a riqueza dos arquivos e o valor do patrimonio documental como vía de coñecemento do noso pasado.</span></div> </span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><span style="letter-spacing: -0.15pt; color: black; font-size: 10.5pt">O <strong>Centro Cultural Marcos Valcárcel </strong>da Deputación Provincial de Ourense acollerá mañá martes, ás 20:00, a presentación desta primeira entrega, que contará coa participación do secretario xeral de Cultura, Axo Lorenzo.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><span style="letter-spacing: -0.15pt; color: black; font-size: 10.5pt">Nestes vídeos, unha personaxe debuxada nun documento notarial do ano 1774, o &quot;<b>capitán gardador</b>&quot; Xan de Baldriz, guiaranos por </span><span style="color: black; font-size: 10.5pt">diferentes momentos da Historia de Galicia.</span><span style="font-size: 10.5pt"> A pantasma deste capitán, como unha sombra que percorre o labirinto <span style="letter-spacing: -0.1pt">da memoria, vaga polo Arquivo Histórico Provincial </span>gardando con agarimo os seus <span style="letter-spacing: -0.05pt">pergamiños </span>e papeis centenarios<span style="letter-spacing: -0.1pt">. Silente e invisible durante séculos, <b>Xan de Bal</b></span><b><span style="letter-spacing: -0.05pt">driz</span></b><span style="letter-spacing: -0.05pt"> decide saír da penumbra na que habita para convidarnos</span> a viaxar a través do tempo sucando un <b>mar de documentos</b>. <span style="letter-spacing: -0.05pt">A partir da información que repousa nos fondos documentais do Arquivo,</span> o capitán Baldriz convértenos en espectadores da vida cotiá das sociedades do pasado, xa sexa do mundo rural de monxes, fidalgos e campesiños ou das rúas do Ourense de finais do século XIX. </span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><span style="font-size: 10.5pt">Esta curtametraxe descubre como a consulta de calquera dos milleiros de documentos conservados no Arquivo Histórico Provincial nos pode abrir unha <b>fiestra ao pasado</b> para viaxar nunha &quot;máquina do tempo&quot; pilotada polo aventureiro que teña a audacia de internarse <span style="letter-spacing: -0.2pt">no labirinto da memoria.</span> En definitiva, d</span><span style="font-size: 10.5pt">a man do &quot;capitán gardador&quot; poderanse valorar as <span style="letter-spacing: -0.1pt">posibilidades que ofrece o <b>patrimonio documental</b>, non só como unha fonte para a inves</span>tigación histórica, senón como como aventura ao alcance de todos, como unha viaxe ao pasado a través de documentos de distintas épocas.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><span style="font-size: 10.5pt"> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><font size="2" face="Verdana">Más información en:</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><font size="2" face="Verdana"><a href="https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?ref=hl">https://www.facebook.com/pages/Arquivo-Hist%C3%B3rico-Provincial-de-Ourense/193547690834217?ref=hl</a></font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><font size="2" face="Verdana">o</font></div> <div style="text-align: justify; line-height: 13pt; margin: 0cm 12.6pt 0pt 0cm"><font size="2" face="Verdana"><a href="https://www.facebook.com/arquivohistorico.provincialdeourense">https://www.facebook.com/arquivohistorico.provincialdeourense</a></font></div> </span></div> Mon, 16 Dec 2013 08:14:40 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0018.html 2013-12-16T08:14:40Z PUBLICADA NO BOE A LICITACIÓN DAS OBRAS DA NOVA SEDE DO ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0017.html <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 10pt">O Boletín Oficial do Estado do pasado 17 de setembro publica a resolución da Xerencia de Infraestruturas e Equipamentos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte pola que se fai pública a formalización do contrato para a terminación das obras de construción e rehabilitación do Arquivo Histórico Provincial (AHPOu) e Biblioteca Pública do Estado en Ourense. Na resolución, con data de 26 de agosto, adxudícanse as obras á empresa Corsan-Corviam, Construcción, S.A. cun importe total de 16.689.022,93 euros.</span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt"><span style="color: black; font-size: 10pt"><a target="_blank" href="https://correoweb.xunta.es/owa/redir.aspx?C=0037dbeb6042411f9755bf8cc088d995&amp;URL=http%3a%2f%2fwww.boe.es%2fboe%2fdias%2f2013%2f09%2f17%2fpdfs%2fBOE-B-2013-34127.pdf">http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/17/pdfs/BOE-B-2013-34127.pdf</a></span></div> <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 9pt">&nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 10pt">O AHPOu instalarase no edificio que albergou o Convento de San Francisco e, tras a Desamortización do século XIX, un cuartel militar. O claustro gótico deste edificio, considerado unha das xoias arqutitectónicas da cidade de Ourense, é visitable dende o pasado mes de xuño.</span></div> <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 10pt"><a href="http://www.ourense.es/portalOurense/fnot_d4_v1.jsp?tipo=8&amp;contenido=12445&amp;nivel=1400&amp;language=gl"><font color="#800080">http://www.ourense.es/portalOurense/fnot_d4_v1.jsp?tipo=8&amp;contenido=12445&amp;nivel=1400&amp;language=gl</font></a></span></div> Wed, 25 Sep 2013 15:12:10 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0017.html 2013-09-25T15:12:10Z Os últimos números de FRONDA, editada polo Arquivo Histórico Provincial de Ourense, xa poden descargarse na súa páxina web http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0016.html <div style="line-height: 13pt"><span style="color: black; font-size: 10pt">Os números 44, 45 e 46 de <i>Fronda</i> abren unha nova liña temática dedicada aos <b>fondos de institucións penitenciarias</b> custodiados no Arquivo Histórico Provincial de Ourense. </span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt"><span style="color: black; font-size: 10pt">No número 44 ofrécese unha imaxe de conxunto do <b>sistema penitenciario provincial</b> presentando os diferentes tipos de establecementos que existiron na provincia de Ourense e os fondos documentais que xeraron durante os séculos XIX e XX. </span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt"><span style="color: black; font-size: 10pt">O <b>fondo da Prisión Provincial</b> abórdase no número 45 para dar conta da súa abundante e valiosa documentación. Contén un inmenso caudal informativo que permite&nbsp; acometer moi variados temas de estudo dende innumerables puntos de </span><span style="font-size: 10pt">vista: a historia, o dereito, a criminoloxía...</span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt"><span style="color: black; font-size: 10pt">Por último, no número 46, os documentos do <b>destacamento penal de Casaio</b> achégannos ás actividades e réxime penitenciario deste tipo de establecementos nos que unha parte da poboación reclusa redimía as súas penas a través do traballo en explotacións mineiras. A extracción de mineral nas minas de volframio de Casaio durante a II Guerra Mundial está imprenada de resonancias tan novelescas como turbias que lle confiren, se cabe, maior interese a esta documentación.</span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt; background: white"><span style="font-size: 9pt">Para descargar os textos de <em>Fronda </em>en <strong>PDF</strong> pinche en <em><b>Publicacións</b></em>e logo en <em><b>Ler máis</b></em></span></div> Mon, 16 Sep 2013 12:15:46 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0016.html 2013-09-16T12:15:46Z O ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE RECIBE A SÚA PRIMEIRA VISITA INFANTIL http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0015.html <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 11pt">O pasado 15 de xullo o <b>Arquivo Histórico Provincial de Ourense</b> (AHPOu) recibiu a un grupo de nenos con idades comprendidas entre 8 e 12 anos que participaban nun <b>obradoiro didáctico de verán</b>. Cun enfoque lúdico e a través de <b>facsímiles</b> de significativos documentos do AHPOu, os pequenos puideron achegarse ao noso patrimonio documental e coñecer distintos <b>soportes,</b> <b>sistemas de escritura</b>, e <b>elementos de validación</b> contextualizados historicamente. </span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 11pt">O protocolo notarial de Benito Fariñas do ano 1774 subministrou unha personaxe, o <b>&quot;capitán guardador&quot;,</b> que aportou unha pincelada de fantasía á tradicional formalidade dos documentos. Resultou ser unha actividade moi enriquecedora e gratificante polo interese e implicación que mostraron os rapaces/as durante a visita. </span></div> <div style="line-height: 13pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 13pt"><span style="font-size: 11pt">Pódense ver algunhas imaxes da visita no facebook de <i>Sopanen@s, lecer educativo</i>, responsable do obradoiro didáctico.</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-size: 11pt"><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512047182199648.1073741833.461867107217656&amp;type=3">https://www.facebook.com/media/set/?set=a.512047182199648.1073741833.461867107217656&amp;type=3</a></span></div> Fri, 09 Aug 2013 10:24:42 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0015.html 2013-08-09T10:24:42Z DÍA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS NO ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0014.html <div style="text-align: justify; line-height: 14pt"><span style="font-size: 10.5pt">Cada 9 de xuño celébrase en todo o mundo o <b>Día Internacional dos Arquivos</b> para conmemorar a creación nesa data do <b>Consello Internacional de Arquivos</b> (ICA). Esta organización non gobernamental, fundada baixo os auspicios da UNESCO en 1948, promove a conservación e uso dos arquivos en todo o mundo. O seu obxectivo é contribuír á xestión dos documentos e dos arquivos e a preservación do patrimonio arquivístico da humanidade.</span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 14pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 14pt"><span style="font-size: 10.5pt">O <strong>venres 7 de xuño, </strong>o Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu) únese a esta celebración a traveso dun<span style="color: black">ha xornada de portas abertas que consistirá na organización de <b>visitas guiadas ás 12.30 hs. e ás 18.30 hs.</b> na súa sede da rúa Hernán Cortés 2 (máximo de 20 persoas por visita). Boa parte da visita dedicarase a comentar a <b>mostra documental</b> que este ano se dedica á <b>fe pública e á documentación xerada por escribáns e notarios </b>ao longo da Historia. </span></span></div> <div style="line-height: 14pt">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 14pt"><span style="color: black; font-size: 10.5pt">Os arquivos históricos provinciais concentran</span><span style="color: black; font-size: 10.5pt">&nbsp;unha parte&nbsp;moi importante deste </span><span style="color: black; font-size: 10.5pt">rico acervo documental e facilitan o&nbsp;acceso&nbsp;ao mesmo nas súas salas de consulta. </span><span style="color: black; font-size: 10.5pt">Na mostra documental organizada polo AHPOu poderanse contemplar&nbsp;<strong>pergamiños con&nbsp;escrituras medievais,</strong>&nbsp;<strong>rexistros de escrituras </strong>e<strong>&nbsp;protocolos notariais</strong> con información textual e figurativa de interese para a historia de Ourense. Tamén poderán verse <b>expedientes xudiciais</b> nos que os escribáns actuaron como secretarios de xulgado, así como <b>libros de actas do Concello de Ourense </b>do século XVIII</span><span style="color: #1f497d; font-size: 10.5pt">,</span><span style="color: black; font-size: 10.5pt"> nos que o escribán de número exercía a función que hoxe desempeñan os secretarios municipais. </span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 14pt">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify; line-height: 14pt"><span style="color: black; font-size: 10.5pt">En definitiva, tratarase de facer ver a importancia da <b>fe pública </b>á hora de garantir a <b>autenticidade dos documentos </b>e como iso contribuíu ao afianzamento da <b>seguridade xurídica</b> no</span><span style="color: black; font-size: 10.5pt"> funcionamento das comunidades humanas complexas.</span></div> <p>&nbsp;</p> Tue, 04 Jun 2013 17:09:37 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0014.html 2013-06-04T17:09:37Z Os últimos números da publicación divulgativa FRONDA, editada polo Arquivo Histórico Provincial de Ourense, xa poden descargarse na súa páxina web http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0013.html <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 9pt">Os&nbsp;números 41 e 42 de&nbsp;<em>Fronda</em>&nbsp;abren </span><span style="font-size: 9pt">unha nova liña temática dedicada aos <b>fondos das institucións benéfico-asistenciais</b> que se conservan no Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu). O libro de actas do ano 1858 da <b>Xunta Provincial de Beneficencia</b> sérvenos para facer un primeiro achegamento aos mesmos,&nbsp;así como para repasar&nbsp;a evolución da asistencia social e sanitaria desde&nbsp;o prisma&nbsp;da&nbsp;<b>caridade cristiá</b>, pasando pola <b>beneficencia pública</b> ata chegar a actual concepción de <b>dereito social universal.</b></span></div> <div style="line-height: 12pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 9pt">No número 42, o <b>Regulamento de 1851 do Hospital de San Roque de Ourense</b>&nbsp;introdúcenos no funcionamento desta institución fundada no século XVI polo bispo Francisco Blanco. Trátase da entidade que mellor ilustra o <b>discorrer da asistencia sociosanitaria</b> <b>en Ourense</b> durante os últimos 450 anos, de xeito que o seu fondo documental se presenta como o máis importante por volume e interese informativo entre os fondos de institucións benéfico-asistenciais conservados no AHPOu.</span></div> <div style="line-height: 12pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 9pt">Por último, no número 43, abórdase unha cuestión tan actual como a <b>crise da débeda pública</b>, aínda que referida á <b>época dos Austrias</b>.Un <b>privilexio de xuro </b>outorgado por Filipe IV </span><span style="font-size: 9pt">(1605-1665) </span><span style="font-size: 9pt">á cidade de Ourense en 1650 serve de exemplo do proceso de emisión masiva de débeda que realizou este monarca para facer fronte á etapa máis crítica da Monarquía Hispánica durante o século XVII.</span></div> <div style="line-height: 12pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 9pt">Para descargar os textos de <em>Fronda </em>en PDF prema en <em>Publicacións </em>e logo en <em>Ler máis</em></span></div> Tue, 19 Mar 2013 15:39:03 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0013.html 2013-03-19T15:39:03Z Visita de estudantes da Facultade de Historia ao Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0010.html <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 10pt">O día 13 de xaneiro o <b>Arquivo Histórico Provincial de Ourense</b> (AHPOu) recibiu unha visita guiada dirixida a estudantes de </span><b><span style="color: black; font-size: 10pt">Metodoloxía da Historia</span></b><i><span style="color: black; font-size: 10pt">, </span></i><span style="color: black; font-size: 10pt">unha materia do segundo curso do Grao de Xeografía e Historia que se imparte na Facultade de Historia de Ourense. </span></div> <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 9pt">Este tipo de visitas inscríbense no marco de colaboración do AHPOu coa Universidade de Vigo e teñen por finalidade poñer en contacto ao alumnado coas fontes primarias da Historia. O enfoque da visita axustouse ao programa da materia, de xeito que os estudantes captaran a potencialidade informativa dos distintos fondos documentais segundo a aplicación de distintas metodoloxías historiográficas. </span></div> <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 10pt">Como se adoita facer nestas visitas, informouse dos </span><span style="color: black; font-size: 9pt">servizos que oferta o AHPOu, cales son as funcións dun arquivo histórico provincial e fíxose unha introdución xeral ao contido dos seus fondos documentais a traveso da mostra&nbsp; de </span><b><span style="color: black; font-size: 10pt">documentos representativos das épocas medieval, moderna e contemporánea</span></b><span style="color: black; font-size: 10pt">. </span></div> <div style="line-height: 15pt; background: white"><span style="color: black; font-size: 10pt">Un dos documentos mostrados foi o <b>plano alzado da porta da Aira, </b>cuxa imaxe ilustra este texto. Trátase do plano utilizado para a reconstrución no século XVII dunha das antigas portas da cidade de Ourense e atópase inserido nun protocolo notarial. Serve para exemplificar o valor desta fonte documental para o estudo do urbanismo e da Historia da Arte. </span></div> Mon, 11 Mar 2013 11:53:36 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0010.html 2013-03-11T11:53:36Z Estado do proceso de construción da nova sede do Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0009.html <div style="line-height: 12pt"><span style="color: black; font-size: 10pt">O 29 de xaneiro &nbsp;de 2013 publicouse no BOE a resolución da Xerencia de Infraestruturas e Equipamentos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte pola que se convoca procedemento aberto para a adxudicación da terminación das obras de construción e rehabilitación do Arquivo Histórico Provincial de Ourense no antigo Convento de San Francisco. </span></div> <div style="line-height: 12pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 12pt"><span style="color: black; font-size: 10pt">O pasado 14 de febreiro desenvolveuse unha xornada de visita informativa ás obras de San Francisco na que técnicos de distintas empresas construtoras interesadas en participar na fase de licitación das obras coñeceron a situación actual do edificio. O prazo de presentación de ofertas e de solicitudes de participación no proceso de adxudicación das obras remata o 1 de abril e está previsto que o día 28 de maio se proceda á apertura de ofertas.</span></div> Thu, 28 Feb 2013 18:05:02 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0009.html 2013-02-28T18:05:02Z Visita guidada de alumnos/as dun curso de Xestión de Arquivos e Bibliotecas organizado por FORGA http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0008.html <div style="line-height: 14pt"><span style="font-size: 9pt">O Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu) desenvolveu unha visita guiada para empregados/as públicos/as que realizaban un curso de formación titulado <b>&ldquo;Xestión de Arquivos e Bibliotecas&rdquo;</b>,organizado pola Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego e a Formación en Galiza (FORGA). </span></div> <div style="line-height: 15pt"><span style="font-size: 10pt">A visita comezou cunha introdución xeral sobre </span><span style="font-size: 9pt">cales son as funcións que desenvolve o AHPOu no marco do Sistema de Arquivos de Galicia e os servizos que ofrece aos cidadáns, así como sobre o contido dos seus fondos. A continuación puideron contemplar unha mostra de</span><b><span style="font-size: 10pt">documentos representativos das épocas medieval, moderna e contemporánea</span></b><span style="font-size: 10pt"> correspondentes aos fondos e coleccións máis salientables. A mostra acompañouse dunha explicación na que se contextualizaron os documentos na realidade política, económica e social do momento no que foron xerados, e rematou cun percorrido polos depósitos, biblioteca auxiliar e sala de consulta. </span></div> <div style="line-height: 16pt; background: white"><span style="font-size: 9pt">A imaxe que ilustra esta nova reproduce un dos documentos que foron mostrados. Trátase da representación gráfica do <b>escudo do apelido Rajo de Argeriz</b> que se atopa na certificación de armas expedida polo cronista e rei de armas D. Juan de Mendoza o 15 agosto de 1680 a solicitude de D. Francisco Teyxeiro Rajo y Ulloa. Esta liñaxe entroncou cos Puga de Fontefiz e a súa documentación atópase dentro do fondo dos <b>Marqueses de Leis </b>(L. 12). Este fondo, doado por D. Isauro Pardo, marqués de Leis, na década de 1940 foi o primeiro arquivo fidalgo que ingresou no AHPOu e pode considerarse un dos máis ricos e interesantes entre os fondos familiares que se custodian neste centro.</span></div> Mon, 03 Dec 2012 13:12:26 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0008.html 2012-12-03T13:12:26Z Visita guiada de alumnos da Facultade de Historia ao Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0007.html <div style="line-height: 15pt"><span style="font-size: 10pt">Os días 30 de outubro e 8 de novembro o <b>Arquivo Histórico Provincial de Ourense</b> (AHPOu) organizou senllas visitas guiadas dirixidas a alumnos de <b><i>Fontes de Información en Humanidades</i></b><i>, </i>unha materia do primeiro curso do Grao de Xeografía e Historia que se imparte na Facultade de Historia de Ourense. </span></div> <div style="line-height: 15pt">&nbsp;<span style="font-size: 10pt">Para o alumnado supuxo o seu<b> primeiro contacto cun arquivo, os seus instrumentos de descrición e coas fontes</b> <b>primarias da Historia</b>. Informóuselles dos </span><span style="font-size: 9pt">servizos que oferta o AHPOu, cales son as funcións dun arquivo histórico provincial e fíxose unha introdución xeral ao contido dos seus fondos documentais. A continuación </span><span style="font-size: 10pt">se lles mostraron <b>documentos representativos das épocas medieval, moderna e contemporánea</b> acompañando a mostra dunha explicación na que se contextualizaron os documentos na realidade política, económica e social do momento no que foron xerados. </span></div> <div style="line-height: 15pt"><span style="font-size: 10pt">O máis antigo dos documentos mostrados está datado no ano 974, mentres que un dos máis recentes é o que ilustra esta nova,&nbsp;o cartel anunciador&nbsp;dun <b>mitin de Castelao e Luis Soto</b> celebrado no transcurso da Guerra Civil. Este documento procede do fondo persoal de Luis Soto.</span></div> Fri, 16 Nov 2012 09:34:11 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0007.html 2012-11-16T09:34:11Z Visita guiada dirixida a profesionais da enfermaría no Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0006.html <div> <div style="line-height: 16pt">No marco dun <b>curso de formación</b> organizado polo sindicato SATSE, o Arquivo Histórico Provincial de Ourense desenvolveu unha visita guiada para 15 profesionais da enfermaría. O curso, titulado &ldquo;Iniciación á investigación na historia da Enfermaría&rdquo;, tamén incluía no seu programa unha sesión práctica con documentos do AHPOu.</div> <div style="line-height: 16pt">Na visita mostráronse documentos procedentes de <b>fondos monásticos e municipais</b> nos que se reflicten cuestións relativas a cirurxiáns, barbeiros sangradores, hospitais, etc. Tamén <b>protocolos notariais</b> e libros do <b>Catastro de Ensenada</b> que se presentan como fontes valiosísimas para abordar esta rama da Historia.</div> <div style="line-height: 16pt"> <div style="line-height: 16pt">Por último, tiveron unha representación salientable diversos documentos significativos do <b>fondo do Hospital de San Roque</b>, particularmente aqueles nos que se reflicten aspectos da actividade clínica durante o Antigo Réxime. O debuxo que ilustra esta nova -realizado por Ático Noguerol (1888-1942) a principios do século XX- do desaparecido edificio renacentista do Hospital de San Roque, serviu para poñerlle imaxe a unha institución algo esquecida polo paso do tempo.</div> </div> </div> Mon, 29 Oct 2012 09:57:57 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0006.html 2012-10-29T09:57:57Z Os últimos números da publicación divulgativa FRONDA, editada polo Arquivo Histórico Provincial de Ourense, poden descargarse no Portal de Arquivos de Galicia ou na páxina web do AHPOu http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0005.html <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 10pt">Xa se pode acceder desde o <b>Portal de Arquivos de Galicia</b> aos números 38, 39 e 40 de <i>Fronda</i>. No primeiro deles volvemos aos arquivos municipais a traveso das <b>ordenanzas xerais</b> <b>da cidade de Ourense do ano 1562</b>. As ordenanzas son unha tipoloxía normativa e documental que os concellos veñen emitindo dende a Idade Media</span><span style="font-size: 10pt"> para regular os asuntos nos que foron ou son competentes.</span><span style="font-size: 10pt"> Na medida en que regularon as máis diversas actividades da vida urbana, son unha fonte excepcional para o coñecemento das sociedades das vilas e cidades do pasado.</span></div> <div style="line-height: 12pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 10pt">En marzo de 2012 cumpríronse <b>200 anos da proclamación da Constitución de 1812</b>, fito co que <span style="letter-spacing: -0.05pt">cul</span><span style="letter-spacing: -0.15pt">minou o proceso de ruptura política desen</span><span style="letter-spacing: -0.05pt">cadeado</span> en España pola ocupación francesa do ano 1808, e que tamén significou o inicio dun longo e tortuoso camiño dirixido a implantar en <span style="letter-spacing: -0.05pt">España un réxime parlamentario baseado nos principios do liberalismo</span>. No número 39 de <i>Fronda, </i>o libro de acordos do ano 1812 do Concello de Ourense trasládanos a aquel duro ano de guerra e fame no que, non obstante, se festexou a proclamación da primeira constitución española.</span></div> <div style="line-height: 12pt">&nbsp;</div> <div style="line-height: 12pt"><span style="font-size: 10pt">Por último, no número 40, continuando a serie dedicada aos arquivos notariais, conmemoramos o <b>150 aniversario da promulgación da Lei do Notariado de 1862<span style="font-weight: normal"> a</span><span style="font-weight: normal"> traveso dun protocolo do ano seguinte. Esta norma significou a adaptación da antiga institución notarial ao novo marco xurídico e administrativo establecido polo Estado liberal. Tamén contribuíu a mellorar a custodia dos protocolos notariais, razón pola cal estes fondos constitúen na actualidade unha das masas documentais máis voluminosas e mellor conservadas do noso patri<span style="letter-spacing: -0.05pt">monio documental e tamén unha das máis consultadas </span>nos arquivos históricos provinciais.</span></b></span></div> Fri, 05 Oct 2012 08:40:14 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0005.html 2012-10-05T08:40:14Z Visita de Anxo Lorenzo ó Arquivo Histórico Provincial de Ourense http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0004.html <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">Onte, día sete de xuño, Anxo Lorenzo,&nbsp;Secretario Xeral de Cultura, &nbsp;cursou visita ao Arquivo Histórico Provincial de Ourense co fin de interesarse pola situación deste centro e os seus proxectos de futuro. Participaron na visita algúns dos principais representantes da Xunta de Galicia en Ourense: Rogelio Martínez González,&nbsp; Delegado Territorial, M&ordf; de las Mercedes Gallego Esperanza,&nbsp;Xefa Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e&nbsp;Gerardo Pumar Pumar,&nbsp;Xefe da Área de Cultura da dita Consellería. </span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">Durante dita visita, ralizouse unha xuntanza na que Pablo Sánchez Ferro, director do arquivo, informou das actividades que o AHPOu está a realizar, principalmente, no que atinxe á súa proxección cara a cidadanía, e tamén explicou a situación de absoluta precariedade das actuais dependencias do centro, caracterizadas pola saturación dos seus depósitos, a carencia de talleres de restauración, salas de exposicións, gabinete pedagóxico, etc. </span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">A valoración por parte do director do centro do compromiso das autoridades coa busca dunha solución para as necesidades do riquísimo patrimonio documental ourensán foi moi positiva, xa que aquelas mostraron o seu compromiso coa finalización das obras para a construción da nova sede no Cuartel de San Francisco. </span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;">A visita concluiú cun percorrido polas dependencias do AHPou, que permitiú constatar a sua situación.</span></p> Fri, 08 Jun 2012 09:18:10 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0004.html 2012-06-08T09:18:10Z O 8 DE XUÑO, CO GALLO DA CELEBRACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS, O ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE ORGANIZA VISITAS GUÍADAS E UNHA MOSTRA DOCUMENTAL COA QUE SE CONMEMORA O BICENTENARIO DA CONSTITUCIÓN DE 1812 NO CONTEXTO DA INVASIÓN NAPOLEÓNICA http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0003.html <p>O venres 8 de xuño, o Arquivo Histórico Provincial de Ourense festexará o Día Internacional dos Arquivos cunha xornada de portas abertas na súa sede da rúa Hernán Cortés 2, con visitas ás 12.30 hs. e ás 18.30 hs. nas que se amosarán distintos documentos relacionados co &ldquo;Bicentenario da Constitución de 1812&rdquo;.</p> <p>Cada 9 de xuño (este ano trasládase ao día 8) celébrase en todo o mundo o Día Internacional dos Arquivos para conmemorar a creación nesa data do Consello Internacional de Arquivos (ICA). Esta organización non gobernamental, fundada baixo os auspicios da UNESCO en 1948, promove a conservación e uso dos arquivos en todo o mundo. O seu obxectivo é contribuír á xestión dos documentos e dos arquivos e a preservación do patrimonio arquivístico da humanidade.</p> <p>O Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu) únese a esta celebración a traveso dunha xornada de portas abertas que consistirá na organización de visitas guiadas ás 12.30 hs. e ás 18.30 hs. na súa sede da rúa Hernán Cortés 2.</p> <p>Nas visitas daranse a coñecer os servizos que oferta o AHPOu, cales son as funcións dun arquivo histórico provincial e farase unha breve introdución ao contido dos seus fondos documentais. Por último, dedicarase algún tempo a contextualizar os documentos dunha pequena mostra que este ano se dedica ao Bicentenario da proclamación da Constitución de 1812 e da invasión napoleónica (1808-1813), así como dos trancendentais cambios históricos que desencadearon estes dous acontecementos.</p> <p>Estes feitos están reflectidos en numerosos documentos que se custodian no AHPOu, a partir dos cales se fixo a selección que se poderá contemplar nas mencionadas visitas guiadas: papeis relacionados coa loita antifrancesa como os xerados pola Xunta Provincial de Defensa e Armamento de Ourense ou polo batallón de voluntarios comandado polo capitán Cachamuíña, heroe da Reconquista de Vigo. En relación coa Constitución de 1812 poderanse ver as actas municipais nas que se recollen as cerimonias que se celebraron na cidade de Ourense na xura e proclamación do texto constitucional.<br /> &nbsp;</p> Fri, 08 Jun 2012 07:39:43 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0003.html 2012-06-08T07:39:43Z O Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar transfire 23 caixas con expedientes persoais de reclusos. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0001.html <p>O centro penal de Pereiro de Aguiar transfire 23 caixas con expedientes persoais de reclusos (letras da A á B) de distintas prisións da provincia de Ourense (prisión provincial, prisión central de Celanova...)</p> Wed, 04 Apr 2012 07:53:24 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0001.html 2012-04-04T07:53:24Z A Consellería de Cultura e Turismo depositou no Arquivo Histórico Provincial de Ourense a obra Escuela paleográphica. http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0002.html <p>A Consellería de Cultura e Turismo depositou no Arquivo Histórico Provincial de Ourense a obra Escuela phaleográfica o de leer letras antiguas desde la entrada de los godos en España hasta nuestros días&nbsp; escrita por o P. Andrés Merino de Jesu-Chrito,&nbsp; impreso en Madrid por Juan Antonio Lozano en 1780.</p> Wed, 04 Apr 2012 08:58:07 GMT http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-historico-provincial-de-ourense/content/actividades/actualidad/actual_0002.html 2012-04-04T08:58:07Z