Axudas

Axudas en materia de arquivos

Relación de beneficiarios das axudas de actuacións en materia de aquivos convocadas pola Orde do 28 de marzo de 2017 (DOG do 11 de abril)

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Axudas aos arquivos galegos. Convocatoria de 2017

A Secretaría xeral de Cultura publica no DOG do 11 de abril a Orde do 28 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de aquivos.

Estas axudas teñen como obxectivo promover a protección, conservación, acrecentamento e difusión do patrimonio documental e arquivos de Galicia, garantindo unha custodia responsable e o acceso dos cidadáns aos documentos. A finalidade da axuda é a realización de actividades que teñan por obxecto a descrición de fondos documentais dos arquivos galegos segundo a metodoloxía arquivística.

Poderán optar a estas axudas os entes locais e as entidades privadas sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia, entendido como tal o establecido no artigo 109 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Axudas en materia de arquivos. Convocatoria 2016

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Cultura, convoca axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos para o ano 2016.
 Os destinatarios son as Universidades, entes locais e entidades privadas sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia, entendido como tal o establecido no artigo 77 da Lei 8/1995, do patrimonio cultural de Galicia.
A finalidade da axuda é a realización de actividades de organización de fondos documentais dos arquivos galegos e o seu tratamento arquivístico, e a dixitalización de patrimonio documental custodiado en arquivos galegos.  
Os proxectos presentados deberán seguir as recomendacións técnicas de arquivos dispoñibles no portal de arquivos de Galicia.
 
O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta Orde no Diario Oficial de Galicia (dog núm. 65, do 6 de abril de 2016). O prazo remata o día 6 de maio de 2016.
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Dixitalización de pergamiños do Arquivo Histórico Universitario de Santiago

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, coa Universidade de Santiago de Compostela na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 2.000€.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn