Axudas

Dixitalización de fondos documentais do concello de Culleredo

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Culleredo na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 1.991,85€.
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Dixitalización de fondos documentais do concello das Pontes de García Rodríguez

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello das Pontes na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 1.991,44€.
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Organización do fondos documentais do concello de Coles

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Coles na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 5.000€. Os traballos consistiron no inventario de 567 unidades de instalación, entre 1845 e 2012. Podemos destacar os libros de actas do Pleno de 1904 a 2012, os Libros de actas de sesións das Xuntas locais de Educación de 1897 ou o Censo de edificios e vivendas de 1860 a 1959, e polo seu volume salientamos a serie dos Expedientes xerais de quintas de 1901 a 1995 ou a documentación de Facenda de 1845 a 2008.
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Organización de fondos documentais da Sociedade Galega de Historia Natural

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, coa Sociedade Galega de Historia Natural na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 4.800,00€. Os traballos consistiron na organización do Arquivo persoal do botánico Xabier Sóñora (1956-2016), cun volume aproximado de 2 metros lineais de diapositivas e documentos en varios formatos.
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn