Axudas

Mellora dos arquivos universitarios, locais e de entidades sen fin de lucro

No ano 2016 foron adxudicadas a través desta liña de subvencións –dotada con 77.740 euros–, axudas para un total de 19 proxectos, entre os que se inclúen os presentados pola Universidade de Santiago de Compostela, polos concellos de Foz, Vedra, Cervo, Boqueixón, Cerdido, Culleredo, As Pontes de García Rodríguez, Coles, Ribeira e Cambre, así como pola Sociedade Galega de Historia Natural, as fundacións Rosalía de Castro, Isla Couto, Luis Tilve, Penzol e Uxío Novoneyra.
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Prórroga das bolsas de formación en materia de arquivos

Resolución do 21 de decembro de 2016 pola que se aproba a prórroga das bolsas de formación en materia de arquivos convocadas pola Orde do 15 de marzo de 2016, DOG nº 65 de 6 de abril de 2016 por un período de 6 meses, dende o 1 de xaneiro ata o 30 de xuño de 2017
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Publicación da resolución das bolsas de formación en materia de arquivos

RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2016 pola que se procede á publicación da relación dos beneficiados e o importe das bolsas concedidas en virtude da Orde do 15 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2016.
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Aprobación dos listados definitivos das bolsas en materia de arquivos

Resolución do 1 de xullo de 2016 pola que se aproban os listados definitivos e a adxudicación de 20 bolsas de formación en materia de arquivos (Orde do 15 de marzo de 2016, DOG nº 65 do 6 de abril de 2016)

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn