Axudas

Descrición do Fondo da Sociedade de Residentes de Vedra en Buenos Aires.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Vedra na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 5.000€. Os traballos consistiron na descrición do Fondo da Sociedade de Residentes de Vedra en Buenos Aires.
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Concello de Foz: Dixitalización de libros de actas de sesións do Pleno

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria colaborou, ao abeiro da orde de 10 de marzo de 2016, co concello de Foz na organización do seu arquivo coa concesión dunha subvención de 1.889,63€. Os traballos consistiron na Dixitalización de libros de actas de sesións do Pleno
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Mellora dos arquivos universitarios, locais e de entidades sen fin de lucro

No ano 2016 foron adxudicadas a través desta liña de subvencións –dotada con 77.740 euros–, axudas para un total de 19 proxectos, entre os que se inclúen os presentados pola Universidade de Santiago de Compostela, polos concellos de Foz, Vedra, Cervo, Boqueixón, Cerdido, Culleredo, As Pontes de García Rodríguez, Coles, Ribeira e Cambre, así como pola Sociedade Galega de Historia Natural, as fundacións Rosalía de Castro, Isla Couto, Luis Tilve, Penzol e Uxío Novoneyra.
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Prórroga das bolsas de formación en materia de arquivos

Resolución do 21 de decembro de 2016 pola que se aproba a prórroga das bolsas de formación en materia de arquivos convocadas pola Orde do 15 de marzo de 2016, DOG nº 65 de 6 de abril de 2016 por un período de 6 meses, dende o 1 de xaneiro ata o 30 de xuño de 2017
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn