Axudas

Publicación da resolución das bolsas de formación en materia de arquivos

RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2016 pola que se procede á publicación da relación dos beneficiados e o importe das bolsas concedidas en virtude da Orde do 15 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2016.
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Aprobación dos listados definitivos das bolsas en materia de arquivos

Resolución do 1 de xullo de 2016 pola que se aproban os listados definitivos e a adxudicación de 20 bolsas de formación en materia de arquivos (Orde do 15 de marzo de 2016, DOG nº 65 do 6 de abril de 2016)

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Axudas en materia de arquivos 2016

Publicación dos beneficiarios e os importes
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Axudas en materia de arquivos. 2016

Resolución de 22 de setembro de 2016 pola que se adxudican as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos para o ano 2016 (Orde do 10 de marzo de 2016, DOG nº 65 do 6 de abril de 2016)
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn