Bases de Datos

Fondos bibliográficos

As bibliotecas auxiliares dos arquivos forman parte da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. O catálogo colectivo desta rede inclúe os rexistros de todo tipo de documentos bibliográficos conservados nos centros asociados a ela.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Fondos documentais

 A través de Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia é posible acceder ás descricións documentais correspondentes a calquera dos arquivos integrados no sistema e, de ser o caso, ás imaxes asociadas aos documentos. É unha base en continua actualización.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn