Exposicións

Patrimonio documentado: a protección e a intervención nos bens culturais a través dos documentos dos arquivos

Data de inicio: 07-06-2013 Data de fin: 07-10-2013 Arquivo de Galicia

A maior parte da xente tende a identificar o patrimonio cultural con grandes monumentos. Edificios que constitúen a parte máis evidente da herdanza que recibimos das xeracións que nos precederon, e que quizá por iso posúen de seu un valor simbólico moi notable. Pero o patrimonio cultural é moito máis amplo. Ao carón deste patrimonio visible, ou máis ben no seu interior, existe outro invisible, pero non por iso menos valioso ou revestido de simbolismo: o patrimonio documental, os arquivos.

Esta exposición proponse como primeiro obxectivo achegar un pouco de luz sobre estes esquecidos testemuños. Non só para amosalos como obxectos de veneración ou de desexo, ou para reconstruír un pasado máis ou menos glorioso, senón máis ben para intentar comprender como e por que a sociedade os produce no presente e, sobre todo, cal é a utilidade directa que posúen. Para atinxir isto, nada mellor que amosar algo tan obvio como as relacións que se establecen entre estes e aqueles bens culturais, entre os documentos e os monumentos.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Día Internacional da Muller 2017. Conflitividade laboral feminina na provincia da Coruña. 1938-1945

Arquivo do Reino de Galicia
Día Internacional da Muller 2017. Conflitividade laboral feminina na provincia da Coruña. 1938-1945

O 8 de marzo celébrase en moitos países o Día Internacional da Muller, instaurado
pola ONU en 1975, que reivindica tanto a igualdade para a muller traballadora como o
seu papel na sociedade. E dentro desa igualdade figura tamén a demanda da igualdade
salarial no mercado laboral para homes e mulleres.

 

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Letras galegas: mulleres en galego

Data de inicio: 17-05-2016 Data de fin: 31-12-2016 Arquivo do Reino de Galicia
Documento 2: Colección de documentos en pergamiño. María Yáñez vende a Juan Suárez de Escañoi a herdade que posúe en Escañoi por vinte soldos. 1287, xuño, 21. 1 doc. en perg. , 75 x 126 mm. Galego, Letra de albalaes. Sign. P- 520

 

No ano en que o Día das Letras Galegas se dedica ao poeta Manuel María, o Arquivo do Reino de Galicia, que non custodia ningún poema ou documento do poeta chairego, quere contribuír, con esta pequena exposición virtual á difusión da lingua galega escrita.

Así, pretendemos amosar unha escolma de documentos en galego custodiados no arquivo, na que predominan os de carácter  xurídico (escrituras notariais ou testemuños de autos xudiciais). Pero presenta un matiz: a selección destaca polo carácter eminentemente feminino das persoas que figuran coma outorgantes deses testemuños escritos, autoras ou destinatarias doutros.

 

 

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

O padre Feijoo: o pensamento vivo dun ilustrado ourensán

Arquivo Histórico Provincial de Ourense

Con motivo do 250 aniversario do pasamento do Padre Feijoo, (Oviedo, 26 de setembro de 1764) o Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu), organizou unha exposición coa que se puxo de relevo a influencia do legado intelectual deste monxe beneditino no pensamento español dos últimos séculos.

Benito Jerónimo Feijoo  
nacera 87 anos antes (8/10/1676) en Casdemiro (Melias, Pereiro de Aguiar) no seo dunha familia fidalga aveciñada na vila de Allariz (Ourense). A figura deste sabio ilustrado concita hoxe, como onte, unánime admiración e respecto e a súa obra goza de gran popularidade dende que comezou a publicarse na primeira metade do século XVIII.

Na exposición poideron contemplarse varios exemplares de edicións antigas do "Teatro Crítico Universal" e das "Cartas Eruditas" conservados na biblioteca do AHPOu, exemplos do pensamento crítico moderno e que se consideran iniciadoras da Ilustración española. Tamén se mostraron outros documentos de interese cos que conta o AHPOu relacionados con aspectos da súa vida ou referente ás homenaxes que lle tributou a cidade de Ourense nos anos durante os séculos XIX e XX.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn