Publicacións

Guía de los Archivos de la Xunta de Galicia

Arquivo de Galicia ISBN9788445350706 Prezo10 € Depósito legalC 104-2013 EditorialXunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral de Cultura Ano de publicación2012

Edición en español.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Guía dos Arquivos da Xunta de Galicia

Arquivo de Galicia ISBN9788445 350713 Prezo10 € Depósito legalC 103-2013 EditorialXunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral de Cultura Ano de publicación2012
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

FRONDA nº 43: Os xuros e a crise de débeda na época dos Austrias

Neste número abórdase unha cuestión tan actual como a crise da débeda pública, aínda que referida á época dos Austrias.Un privilexio de xuro outorgado por Filipe IV (1605-1665) á cidade de Ourense en 1650 serve de exemplo do proceso de emisión masiva de débeda que realizou este monarca para facer fronte á etapa máis crítica da Monarquía Hispánica durante o século XVII.
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

FRONDA nº 42. Os arquivos das institucións benéfico-asistenciais (II): o fondo do Hospital Provincial de San Roque

Neste número o Regulamento de 1851 do Hospital de San Roque de Ourense introdúcenos no funcionamento desta institución fundada no século XVI polo bispo Francisco Blanco. Trátase da entidade que mellor ilustra o discorrer da asistencia sociosanitaria en Ourense durante os últimos 450 anos, de xeito que o seu fondo documental se presenta como o máis importante por volume e interese informativo entre os fondos de institucións benéfico-asistenciais conservados no AHPOu.
Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn