Normativa

Recomendacións para a elaboración de puntos de acceso normalizados de institucións

Este documento ten por onxecto achegar recomendacións para a elaboración de puntos de acceso normalizados de institucións, designadas como Forma(s) autorizada(s) do nome, e facilitar, por outra banda, determinadas regras e/ou recomendacións para a formalización doutros elementos ou compoñentes estruturais dos rexistros de autoridades de institucións.

Supón unha tradución do documento "Norma para la elaboración de puntos de acceso normalizados de instituciones, personas, familias, lugares y materias en el sistema de descripción archivística de los archivos estatales", do Ministerio de Cultura de España, 2010, coa achega de exemplos pertencentes a institucións galegas ou asentadas en Galicia.

 

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Estándar técnico. Arquivo. Perfil de metadatos

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Estándar técnico. Arquivo. Condicións de recolección e difusión

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Estudios

Táboas de avaliación documental

A Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia, determina n oseu artigo 19 que os documentos de titularidade pública serán avaliados e seleccionados para determinar a súa conservación ou eliminación, de acordo co interese que presenten dende o punto de vista administrativo, xurídico, legal e histórico e os seus prazos de vixencia, acceso e conservación.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Formulario normalizado para a realización de estudos de identificación e avaliación de series documentais

O formulario aprobouse mediante resolución do 18 de abril de 2017 da Secretaría xeral de Cultura a proposta polo Consello de Avaliación Documental de Galicia na sesión do 15 de marzo de 2017

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Catálogo de tipos documentais da Xunta de Galicia

 

O catálogo de tipos documentais da Xunta de Galicia (CTDX) é un documento técnico de carácter dinámico que ten como obxectivo identificar os documentos producidos e recibidos pola Xunta de Galicia nos procedementos que desenvolven as súas competencias.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn