Normativa

Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Recomendacións técnicas

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Decreto 15/2016 do 14 de xaneiro, polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Avaliación Documental de Galicia e o procedemento de avaliación e selección de documentos

O obxecto deste decreto e a regulación da composición e do funcionamento do Consello de Avaliación Documental de Galicia, así como o procedemento de avaliación, selección e eliminación de documentos no ámbito do Sistema de Arquivos de Galicia, de conformidade co sinalado nos artigos 34 e 19.2 da Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Estudios

Catálogo de tipos documentais da Xunta de Galicia

 

O catálogo de tipos documentais da Xunta de Galicia (CTDX) é un documento técnico de carácter dinámico que ten como obxectivo identificar os documentos producidos e recibidos pola Xunta de Galicia nos procedementos que desenvolven as súas competencias.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Estudo Orgánico Funcional da Xunta de Galicia

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn