Constitúe un instrumento fundamental para a implementación dunha política de xestión documental  que garantice a interoperabilidade entre entornos tecnológicos e a reutilización dos documentos, conforme se establece na Norma técnica de Interoperabilidade de Documento Electrónico.

Baseado no Quadre de tipus documentals que a Generalitat de Catalunya aprobou a principios de 2015, o  CTDX é mantido pola Subdirección Xeral de Arquivos da Xunta de Galicia.