O Decreto 15/2016, do 14 de xaneiro, que regula a composición do Consello de Avaliación Documental de Galicia, establece no Titulo II o procedemento a seguir na avaliación.

As propostas de avaliación serán sometidas a ditame do Consello de Avaliación, que elaborará as táboasde avaliación documental.