Estudios

Táboas de avaliación documental

A Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia, determina n oseu artigo 19 que os documentos de titularidade pública serán avaliados e seleccionados para determinar a súa conservación ou eliminación, de acordo co interese que presenten dende o punto de vista administrativo, xurídico, legal e histórico e os seus prazos de vixencia, acceso e conservación.

Publicar en Facebook
Compartir en Twitter
Agregar a Delicious
Compartir en LinkedIn

Formulario normalizado para a realización de estudos de identificación e avaliación de series documentais

O formulario aprobouse mediante resolución do 18 de abril de 2017 da Secretaría xeral de Cultura a proposta polo Consello de Avaliación Documental de Galicia na sesión do 15 de marzo de 2017

Publicar en Facebook
Compartir en Twitter
Agregar a Delicious
Compartir en LinkedIn

Catálogo de tipos documentais da Xunta de Galicia

 

O catálogo de tipos documentais da Xunta de Galicia (CTDX) é un documento técnico de carácter dinámico que ten como obxectivo identificar os documentos producidos e recibidos pola Xunta de Galicia nos procedementos que desenvolven as súas competencias.

Publicar en Facebook
Compartir en Twitter
Agregar a Delicious
Compartir en LinkedIn

Estudio Orgánico Funcional de la Xunta de Galicia

Publicar en Facebook
Compartir en Twitter
Agregar a Delicious
Compartir en LinkedIn