Normativa

Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Recomendacións técnicas

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Decreto 15/2016 do 14 de xaneiro, polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Avaliación Documental de Galicia e o procedemento de avaliación e selección de documentos

O obxecto deste decreto e a regulación da composición e do funcionamento do Consello de Avaliación Documental de Galicia, así como o procedemento de avaliación, selección e eliminación de documentos no ámbito do Sistema de Arquivos de Galicia, de conformidade co sinalado nos artigos 34 e 19.2 da Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Decreto 25/2016, do 3 de marzo, polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Arquivos de Galicia

O Consello da Arquivos de Galicia é un órgano colexiado, consultivo de asesoramento, cooperación e participación en materia de aquivos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Este decreto ten por obxecto regular a súa composición e funcionamento de conformidade co disposto no artigo 33 e na disposición transitoria primeira da Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn