Normativa

Decreto 25/2016, do 3 de marzo, polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Arquivos de Galicia

O Consello da Arquivos de Galicia é un órgano colexiado, consultivo de asesoramento, cooperación e participación en materia de aquivos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Este decreto ten por obxecto regular a súa composición e funcionamento de conformidade co disposto no artigo 33 e na disposición transitoria primeira da Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Orde do 30 de decembro de 2011 pola que se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal existentes nesta consellería.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn