Normativa

Decreto 207/2010, do 10 de decembro, polo que se crea o Arquivo de Galicia

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Decreto 122/2012, do 10 de maio, polo que se se aproba o Regulamento de composición e funcionamento do Consello Superior de Valoración de Bens Culturais de Interese para Galicia

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Lei 4/2006 do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración Pública Galega (PDF)

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn

Instrución, do 7 de decembro de 2011, da Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos para o establecemento das normas técnicas para a manipulación de documentos físicos por parte do persoal e dos usuarios e usuarias nos arquivos propios e xestionados pola Xunta de Galicia.

Publicar no Facebook
Compartir no Twitter
Agregar a Delicious
Compartir no LinkedIn